Charter van de motorhome

 

Charter van SICVERL (Syndicaat van Fabricanten en Vrijetijdsvoertuigen) en van CLC (Comité van de motorhome)

Uitreksel van de nationale gids van voorzieningsplaatsen voor de motorhome 2000 uitgegeven door «Le Monde du Camping-car»

 

«« Rechten en plichten van de motorhomegebruiker

 

Hieronder vindt u het charter van goed gedrag waarvan zowel de gebruikers als de professionals wensen dat het door iedereen gerespecteerd wordt. Het gezonde verstand waarvan het blijk geeft vormt de garantie voor het voortbestaan van onze vrijetijdsbesteding.

 

Laat ons het charter respecteren en aan iedereen bekend maken. Enkel door het te respecteren zullen we goed ontvangen worden.

Altijd en overal !

 

Het gebruik van de motorhome als vervoermiddel wordt gelijkgesteld aan dat van een personenwagen. Bijgevolg gelden dezelfde verkeersregels als voor deze categorie van voertuigen.

In stadscentra of in de bebouwde kom is het aangewezen om staanplaatsen te kiezen die :
  • zich niet in een dichtbevolkt gebied bevinden.

  • de zichtbaarheid of het bedrijven van handel niet belemmeren.

  • geen hindernis voor het verkeer vormen.

Het gebruik van de motorhome als woonst moet zich in volgende omstandigheden voltrekken :
  • zonder uitsteeksels aan de buitenkant van het voertuig.

  • zonder de omwonenden te storen.

  • zonder de openbare ruimte in te nemen.

  • door over de huisdieren te waken om eventuele vervuiling te voorkomen.

  • Het afvoeren van afvalwater gebeurt op een geschikte plaats zoals voorzieningsplaatsen, openbare of private sanitaire voorzieningen...

Opgelet :openbare rioleringen mogen niet voor dit doel gebruikt worden aangezien deze niet allemaal over een zuiveringsinstallatie beschikken.

  • Tijdens het rijden, moeten alle sluisdeuren voor het afvoeren van water gesloten blijven.
  • Huishoudelijk afval moet in zakken op de hiervoor voorziene plaatsen gedeponeerd worden.

De uitvoering van deze regels zal bijdragen tot het respect van anderen, tot de bescherming van het leefmilieu en tot goede ontvangst in de bezochte streken. ....»»

 

 SICVERL 3-5 rue des Cordelières 75013 PARIS

 Tel : 0033.1.43.37.86.61    Fax : 0033.1.45.35.07.39

 http://www.syndicat-vehicules-loisirs.com

 

Het Syndicaat van Fabrikanten en Vrijetijdsvoertuigen ziet eveneens toe op de verdediging van motorhomegebruikers in verband met misbruikende verordeningen van de gemeentes inzake parkeren...»»

 

Dit document wordt u aangeboden door het Camping-car Pyrénées