• Prawa i obowiązki camping-carowców.

    Używanie Camping-caru jako środka transportu jest związane z przestrzeganiem reguł przewidzianych dla tego typu pojazdów.

  ~ W miastach oraz na terenach zabudowanych wybór miejsca  postoju powinien być :
  -   W miejscach o małym zaludnieniu.
  -   W miejscach, w których nie zasłania się widoczności i nie przeszkadza się w prowadzeniu działalności handlowej.
  -   W miejscach, w których nie przeszkadza się w ruchu ulicznym.

  ~  Używanie Camping-caru jako miejsca zamieszkania nie powinno :
  -   Wychodzić poza granice pojazdu.
  -   Przeszkadzać w życiu codziennym mieszkańców.
  -   Monopolizować przestrzeni publicznej.
  -   Puszczać zwierząt domowych wolno.

  ~  Ewakuacja zużytej wody powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, np. na stacjach benzynowych, w toaletach publicznych itp.


 • !  Wyłączając kratki ściekowe przy krawężnikach (ponieważ są one przeznaczone do odbioru wód deszczowych i nie są zazwyczaj podłączone do oczyszczalni ścieków )

  ~  W czasie jazdy wszystkie kanaliki spustowe muszą być zamknięte.
  ~  Wszelkie śmieci i odpadki powinny być składane w torbach plastikowych w miejscach do tego przeznaczonych.

~  Poszanowanie otoczenia i stosowanie w/wymienionych zasad, przyczyni się do ochrony środowiska  naturalnego.

SICVERL 3-5 rue des Cordelières 75013 PARIS

Tel : 01.43.37.86.61      Fax : 01.45.35.07.39

http://www.syndicat-vehicules-loisirs.com/